Eduskuntavaalit 2019

Vaaliteemani

Eduskuntatyötä ajatellen tärkeimpiä poliittisia tavoitteita ovat:

  • Koulutuksen ja varhaiskasvatuksen tasa-arvoisuus ja rahoituksen lisääminen
  • Maksuton 2. aste, opettajamitoitus ryhmäkokoihin ylisuurien ryhmien ehkäisemiseksi
  • Oppilashuollon ja opintojen ohjauksen resurssien lisääminen, erityisopetuksen riittävyyden takaaminen
  • Lapsiperheköyhyyden poistaminen
  • Yksinhuoltajien aseman ja työssäkäymisen mahdollisuuksien parantaminen, tukien lisääminen
  • Nuorten syrjäytymisen ehkäisy
  • Mielenterveyspalvelujen saatavuuden parantaminen, terapiatakuun saaminen lainsäädäntöön
  • Arkiliikkumisen edistäminen, pyöräilyverkoston kehittäminen
  • Harrastustakuu: lapsille ja nuorille tarjottava maksuttomia, matalan kynnyksen harrastus- ja liikuntamahdollisuuksia
  • Työterveyshuolto- ja terveydenhuoltolakiin on lisättävä, että sisäilmasta aiheutuvat terveyshaitat selvitetään kuukauden kuluessa sisäilmaoireilun esilletulosta.
Share This