Helsingin koulujen rahoitus lukuvuodelle 2021-2022 on turvattava NYT!

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on esittänyt 17,5 miljoonan euron ylitystarpeet, joihin kaikille toimialoille annettiin mahdollisuus kaupungin viime vuoden positiivisen tuloksen vahvistuttua. Pormestari Vapaavuori käyttää kuitenkin valtaansa oman mielensä mukaan, eikä tuo ylitysesitystä käsittelyyn kaupunginhallitukseen. Lisärahoitus vaatii myös valtuuston hyväksynnän. Mitä pidemmälle kesää kohti päätöstä venytetään, sitä suuremmat vaikutukset sillä on koulujen taloudelle ja tulevalle lukuvuodelle.
Kouluissa on tällä hetkellä ensi syksyn suunnittelu täydessä vauhdissa ja resurssivaje tarkoittaa sitä, että ryhmäkoot kasvavat eikä erityisopetusta ole tarjolla kaikille sitä tarvitseville. Pienryhmiä ei pystytä järjestämään tarpeeksi, koska lisätyövoimaa ei pystytä palkkaamaan. Luokissa ei ole tarpeeksi avustajia opettajan apukäsinä ja isossa ryhmässä työrauha saattaa kärsiä ja kaikkien oppiminen vaikeutua.
Lasten ja nuorten hyvinvointi on tutkitusti heikentynyt koronapandemian aikana: moni tarvitsee paljon tukea oppimisvajeen kiinni saamiseksi tulevana syksynä. Meillä ei ole varaa päästää yhtäkään lasta tai nuorta putoamaan koulupolulta!
Koulutuksen ja varhaiskasvatuksen resurssien riittävyydestä huolehtiminen on aina ollut valtuustotyöni keskiössä. Valtuustossa tarvitaan opettajia, jotka tuovat kentän äänen kuuluville ja pitävät opetuksen ja kasvatuksen puolia päätöksenteossa. Minulla on takanani yli 20 vuoden työura Helsingissä liikunnan ja terveystiedon opettajana ja nyt opinto-ohjaajana - kaupunginvaltuutettuna olen toiminut jo neljänä kautena. Haluan jatkaa työtäni opetuksen ja kasvatuksen puolustajana jatkossakin ja siihe tarvitsen sinun apuasi. Äänestä!
Share This