Korona-aika on lisännyt mielenterveyspalvelujen tarvetta

Korona-aika on pahentanut ja lisännyt mielenterveysongelmia. Vaikutukset monien perheiden arkeen ja taloudelliseen tilanteeseen ovat olleet mittavia, eikä se voi olla heijastumatta myös lapsiin ja nuoriin. Perheet tarvitsevat varhaisen tuen palveluita ja nopeaa apua mielenterveyden heikentyessä, sillä lastensuojelun tarve on lisääntynyt huolestuttavasti ja myös nuorten pahoinvointi on ollut silmiinpistävää.
 
Opinto-ohjaajana kohtaan eri ikäisiä nuoria ja monenlaisia elämänhaasteita. Pitkään etäopetuksessa olleet lukiolaiset ja ammatillisen oppilaitoksen opiskelijat tarvitsevat lisää psykologi- ja lääkäripalveluja, siksi on tärkeää panostaa kouluterveyshuollon ja oppilas- sekä opiskelijahuollon (psykologit, kuraattorit) palveluihin. 
Me Helsingin Vihreät kaupunginvaltuutetut teimme aloitteen terapia-takuun etenemisestä Helsingissä. Terapiatakuu takaisi hoitoon pääsyn ensikontaktin kahden viikon sisällä, jolloin ongelmiin päästäisiin tarttumaan, ennenkuin ne ennestään pahenevat. Helsinkiin tarvitaan lisää lastenpsykiatrian palveluita, sillä hoitojonot ovat kasvaneet ja kouluterveydenhuollon tekemät lähetteet eivät välttämättä takaa pääsyä hoidon piiriin nopeasti. Lapsen tai nuoren kohdalla useampien kuukausien odottelu voi olla kohtalokasta, eikä sairaalahoidon paikkojakaan riitä kaikille niitä tarvitseville. Taloudellisesti ajatellen ennaltaehkäisevät palvelut ja nopea avunsaanti tulevat paljon halvemmaksi kuin pidempiaikainen sairaalahoito psykiatrian osastohoidossa.
 
Terapiatakuu-aloitteen myötä:
🧡 Laaditaan suunnitelma terapiatakuun toteuttamisesta vuonna 2022.
💛 Laajennetaan matalan kynnyksen mielenterveyspalvelupisteitä Mieppejä - kolmas Mieppi avataan Pohjois-Haagaan lähiaikoina.
💜 Nopeutetaan hoitoon pääsyä kaikissa mielenterveyspalveluissa.
 
Valtuustotyössä aion yhä edistää mielenterveyspalvelujen saatavuutta Helsingissä. Äänestämällä minut jatkokaudelle valtuustoon annat äänesi lasten ja nuorten hyvinvoinnista aidosti välittävälle valtuutetulle.
Share This