Tervetuloa kotisivuilleni!

Olen viisikymppinen opinto-ohjaaja, liikunnan ja terveystiedon opettaja, neljännen kauden helsinkiläinen kaupunginvaltuutettu, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jäsen, liikuntajaoston varapuheenjohtaja sekä Mäkelänrinteen uintikeskuksen hallituksen puheenjohtaja.  

Työskentelen tällä hetkellä opinto-ohjaajana Helsingin normaalilyseossa ja olen virkavapaalla Vuosaaren lukion liikunnan lehtorin virastani. Perheeseeni kuuluu kolmasluokkalainen poika ja norfolkinterrieri Hertta ja asumme Itä-Helsingissä Puu-Myllypurossa. Myllypuroon muutimme pari vuotta sitten Viikistä, jossa asuin lähes 20 vuotta.

Minulle yksi tärkeimmistä poliittisista tavoitteista on tasa-arvoisen varhaiskasvatuksen ja koulutuksen takaaminen kaikille. Ne ovat hyvinvoinnin perusta ja ennaltaehkäisevät merkittävästi syrjäytymistä ja huono-osaisuutta. Toisen asteen koulutus muuttuu oppivelvollisuusiän noston myötä maksuttomaksi kuluvana vuonna 2021 ja koskee näin ollen nykyisiä 9-luokkalaisia. Helsinki kuuluu myös varhennetun esiopetuksen kokeilukuntiin, jolloin lasten esiopetus tulee jatkossa alkamaan jo 5-vuotiaana. Näiden yhdenvertaisuutta lisäävien, tärkeiden muutosten myötä Helsingin tulee varautua koulutuksen tarjoana riittävään määrään toisen asteen koulutuspaikkoja sekä esiopetuspaikkoja. Tulevana valtuustokautena tullaan tekemään merkittäviä koulutukseen ja kasvatukseen liittyviä resurssointeja ja linjauksia, siksi pidän tärkeänä, että päätöksentekijöiden joukossa olisi yhä kaltaiseni opetusalan ammattilainen.

Lasten ja nuorten hyvinvointi ja syrjäytymisen ehkäisy ovat lähellä sydäntäni. Koronakriisin aikana monet mittarit kertovat valitettavaa faktaa lasten ja nuorten hyvinvoinnin heikentymisestä. Oppilashuollon ja opinto-ohjauksen resursseja on lisättävä, jotta nuoret voivat saada viivytyksettä apua mielenterveyden haasteisiinsa. Mielenterveyspalvelujen saatavuutta lisäisi terapiatakuu, jota Helsingissä parasta aikaa edistetään. Syrjäytyminen ja huono-osaisuus alkavat usein jo varhaislapsuudessa, siksi onkin tärkeää, että perheet saavat matalan kynnyksen tukea ajoissa. Lapsiperheiden köyhyyden poistamisen ja yksinhuoltajien aseman parantamisen eteen olen tehnyt paljon töitä: tällä valtuustokaudella tein mm. aloitteen, jossa esitin iltahoidon tarjoamista vuorotyöläisten lapsille kaupungin toimesta. 

Yhteiskunnan on tuettava kansalaisten hyvinvointia erityisesti ennaltaehkäisevin keinoin. Liikkumisen lisääminen tulisi ottaa kansalliseksi tavoitteeksi kaikille ikäluokille. Jokaisen lapsen ja nuoren tulisi saada ainakin yksi mieluisa harrastus ja mielellään niin, että harrastus olisi osana koulupäivää. Helsingin kaupungin tarjoamien Easy sportin ja Fun actionin kaltaisia maksuttomia harrastusmahdollisuuksia tulee kehittää edelleen, sillä kaikilla lapsilla ei ole mahdollisuutta harrastaa urheiluseurassa kalliiden harrastusmaksujen vuoksi. On tärkeää, että kaupunki panostaa varsinkin näin korona-aikana ulkoharrastuspaikkojen tarjontaan monipuolisesti ympäri kaupunkia - ei yksin harrastusmahdollisuuksien vuoksi, vaan myös huomioiden kuntalaisten osallisuushankkeiden toiveita, joissa kuntoportaat, kesä- ja talviuintipaikat, tekonurmikentät ja frisbeegolf-radat nousevat kärkitoiveina esiin Helsingin eri alueilla.